We beginnen met samen het vraagstuk helder te krijgen, de inventarisatie. Waar hebben we het over en waarom? Waar liggen jullie prioriteiten? We kijken hier naar 4 belangrijke aspecten voor succesvol bouwen aan een innovatie eco-systeem; richting geven, de structuren, tools & technieken en de mens.

Op basis van het vertrekpunt bepalen we samen de eerste stappen. 

0 Inventarisatie

De inventarisatie kan een intake-gesprek tot een uitgebreide “innovation maturity scan” bevatten. Uiteraard weer op basis van waar jullie behoeften, de belangrijkste ontwikkelpunten, liggen.

+1 Richting geven

 Jullie gaan inhoud geven aan de visie, waarom doen jullie dit. Zetten een stip op de horizon en bepalen tussenliggende doelen. Vervolgens gaan jullie bepalen wat daarvoor gedaan moet worden. De projecten, de initiatieven die gestart moeten worden.

+2 Structuur

We zetten het raamwerk neer waar langs we gaan ontwikkelen. Jullie kiezen een structuur die bij jullie past. De fasering, de processen, besturing en hoe succes gemeten wordt.

+3 Tool & technieken

We maken een eerste selectie van methoden, tools en technieken. We bepalen wanneer we wat, wanneer gaan inzetten om het gewenste resultaat stap voor stap te behalen. 

+4 Mens

We geven vorm en inhoud aan de manier van (samen)werken, de team-samenstellingen en hoe we teams gaan faciliteren. We creëren de omstandigheden waarin individuen en teams continue kunnen leren en ontwikkelen.


Onze aanpak is gericht op het zo snel mogelijk overdragen van “kennis en kunde”. Jullie moeten het uiteindelijk zelf doen. Wij helpen, coachen, trainen en faciliteren tijdens deze ontdekkingstocht. Met onze methode maken we het ontwikkelproces tast-, meet- en bestuurbaar. Op basis hiervan maken we een flexibel, pragmatisch programma voor jullie ontwikkeling. Van het vangen van ideeën tot de succesvolle implementatie.

Hieronder een voorbeeld (uitwerking) van een “raamwerk” van de aspecten “Structuur” en “Tools en technieken”.