Visie, doelen & strategie

“Een heldere visie, doelen en strategie randvoorwaarde nummer 1”

Weet jullie al waar jullie heen gaan? Wie jullie willen zijn in de toekomst? Hoe jullie daar gaan komen? In deze stap gaan we deze vragen beantwoorden.

Een heldere “waarom” en “hoe”, concrete tastbare doelen, een heldere strategie, geeft jullie organisatie de juiste koers. Klantwaarde fungeert hierbij als kompas. Doelen zijn duidelijk en gebaseerd op klantwaarde. Leidinggevenden en medewerkers weten wat ze moeten doen en waarom. Dit is herkenbaar, beïnvloedbaar en meetbaar. De intrinsieke motivatie van iedereen om klantwaarde te willen leveren, wordt continu gestimuleerd. Er is sprake van consistent en gedragen beeld op alle niveaus in de organisatie en in elke schakel van de waardeketen.