Fasering, proces, besturing & criteria

“Structuur en proces bieden, randvoorwaarde nummer 2”

Welke fasen onderkennen jullie? Welk proces bieden jullie? Hoe besturen jullie dit? Hoe beoordelen jullie of het succesvol is? In deze stap gaan we het raamwerk voor innovatie vorm en inhoud geven.

Een duidelijke fasering, strakke processen, heldere criteria op basis waarvan het succes gemeten wordt, maakt voor iedereen in jullie organisatie helder wat “kan en wat niet kan”. Dit maakt het bestuurbaar. Hoe jullie van ideeën naar klantwaarde komen is duidelijk voor het individu en teams die werken aan innovatie en vernieuwing. Het is glashelder welke resultaten jullie moeten behalen om een volgende stap te mogen zetten. Op deze manier kunnen teams “autonoom” werken, aan hun idee, hun innovatie, hun waarde die ze willen leveren aan de klant.