“Stap voor stap, samen naar grote hoogte, met vallen en weer opstaan….”

Eerst stellen we samen vast wat de belangrijkste ontwikkelpunten zijn. De vragen “waar hebben we het over?” en “waarom hebben we het hierover? worden beantwoord. We inventariseren wat er goed gaat en minder goed gaat.

Op basis hiervan gaan we, met onze creatieve, stimulerende en flexibele aanpak, stap voor stap vorm en inhoud geven aan jullie ontwikkelpunten. Wij zorgen hierbij voor het borgen van kennis en kunde, op het gebied van “lean innoveren”. Dit doen wij door een team van “innovators” te trainen en te coachen. Dit team gaat zorgen voor de transitie, de overdracht naar anderen in de organisatie. Wij coachen, faciliteren, zorgen voor continue ontwikkeling van het team.