Afhankelijk van jullie doelstelling of gewenste resultaten kiezen we de juiste werkvorm of producten. Van hands-on workshops tot “serious games”. Hieronder een kort overzicht van de mogelijkheden.


  • InnoCation
  • Innovatie-box (“Kick Egg” box), op maat
  • Train de coach/trainer
  • Innovation Maturity Scan
  • Coaching
  • Serious game; “Een dag in het leven van een startup”
  • Workshops
  • Lego® Serious Play®
  • Egg-a-Thon
  • Programma

+ InnoCation

De ultieme “pressure cooker”. Echt offline, keihard werken aan resultaat, maar ook veel aandacht voor teambuilding, persoonlijke ontwikkeling. Samen naar grote hoogte! Voor meer informatie klik hier! 

 

+ Innovatie-box 

Een set van verschillende tools en technieken in een box om tot tastbare resultaten te komen. Voor een individu met een idee of een team dat de eerste stappen gaat zetten in de ontwikkeling van “iets” nieuws. Wij hebben een standaard Startbox, om op een gestructureerde manier een eerste ei te leggen of om als team tot resultaten te komen. Op basis van jullie specifieke vraag maken we deze geheel op maat, inclusief jullie huisstijl!

+ Train de coach of trainer

Bij overdragen van kennis hoort ook training. Op al de aspecten van onze aanpak trainen we “interne” trainers of teams. Of het nu gaat om Design Thinking of hoe je een strategieworkshop faciliteert, wij bieden één- of meerdaagse trainingen.

+ Coaching

Het trainen van methoden, tools en technieken maakt jullie nog geen coach. Wij doen voor, “lopen” mee om jullie te ondersteunen, in de praktijk. Leren door te doen. Gewezen worden op wat er allemaal gebeurt, daar leren jullie van! Coaching is gericht op jullie persoonlijke ontwikkeling!

+ Serious game

Gaming is een goede manier om snel te leren met een grote “fun” factor! Onze game “Een dag in het leven van een startup” is gericht op het laten kennismaken en bewust laten worden van mensen in de organisatie van anders denken en doen. Op een speelse manier, met een behoorlijke dosis competitie, leren de deelnemers nieuwe methode en technieken, verantwoordelijkheid pakken en zich te organiseren als team. Ook leuk als een alternatief voor het aloude “bedrijfsuitje”.

+ Innovation Maturity Scan

Een uitgebreide inventarisatie van waar jullie nu staan wat betreft “innovatieve en ondernemende cultuur”. Op al de belangrijke aspecten (richting geven, structuur, tools en technieken, en de mens) kijken wat er goed gaat en wat minder goed. Het resultaat is geen “dik rapport”, maar overdraagbare en communiceerbare “platen” die gedeeld kunnen worden met de hele organisatie. Uiteraard geven wij de ontwikkelpunten mee, in concrete, korte en lange termijn acties.

+ Workshops

Hands-on naar tastbare resultaten. In één- of meerdaagse workshop(s), afhankelijk van het onderwerp, werken we naar concrete resultaten. Wij faciliteren en coachen, jullie nemen de “inhoud” mee.

+ Lego® Serious Play®

Tijdens een Lego® Serious Play® workshop “bouwen” jullie gezamenlijk, als team, aan een onderwerp/vraagstuk. Deze methode leent zich uitstekend voor het komen tot een gedragen gezamenlijk beeld over een specifiek onderwerp. Hierbij kan iedereen zijn individuele input leveren. Het effect van denken met je handen, zal jullie verrassen!

+ Egg-a-Thon

Een Hackathon, in ons geval Egg-a-Thon©, is uitermate geschikt om in een aantal dagen tot tastbare creatieve ideeën, concepten of oplossingen te komen voor een actueel thema. En dat met een bijdrage van jong en ervaren talent. Zoveel mogelijk stakeholders, rondom het gekozen thema, worden uitgenodigd om deel te nemen. Jong talent, studenten vanuit verschillende opleidingsrichtingen en niveau’s. bedrijfsleven, ervaren medewerkers en experts op het gebied van het specifieke onderwerp en ook deelnemers vanuit de overheden die een specifieke rol spelen bij bijvoorbeeld beleidsontwikkeling.  Wij bieden het proces, de tools en technieken, maar kunnen ook de gehele organisatie uit handen nemen. Om een indruk te krijgen hoe tot een Hackathon te komen, download hieronder onze “beslisboom”.

+ Programma

Een programma is niet meer dan een serie werkvormen achter elkaar. Een innovatieve en ondernemende cultuur creëren vraagt om een stap voor stap ontwikkel- of transitietraject. Stap voor stap alle aspecten vorm en inhoud geven. Maar het vraagt ook weer om aanpassingsvermogen, continue leren en ontwikkelen. Het is altijd maatwerk, zoeken wat bij jullie past, niet meer doen wat niet past. Samen naar grote hoogte!